Головна > Група > Д.х.н проф. Г.С.Шаповал

Д.х.н проф. Г.С.Шаповал

   
проф., д.х.н Галина Сергіївна Шаповал

Кімната: 329

Телефон: 38 044 559-70-63

e-mail: shapoval34@voliacable.com


Шаповал Галина Сергіївна є відомим, спеціалістом в галузі електрохімії  органічних та високомолекулярних сполук. Вагомий  внесок нею було зроблено в дослідження реакцій електрохімічного ініціювання полімеризації, в результаті чого було розроблено фізико-хімічні основи процесів утворення активних центрів, способи електрохімічного регулювання кінетики радикальних і іонних реакцій; встановлено закономірності утворення просторових структур макромолекул по аніонному механізму. З цієї проблеми нею опубліковано в співавторстві з Т.Е. Ліпатовою першу в світі монографію.
Електрохімічні дослідження ізоцианатів дозволили їй встановити характер залежності реакційної здатності від будови цих сполук і створити ряди реакційної здатності більше ніж 50 аліфатичних і ароматичних ізоцианатів в реакціях нуклеофільного заміщення.

Суттєвим досягненням Г.С.Шаповал є встановлення взаємозв’язку між орієнтацією та впорядкованістю молекул мономеру або олігомеру, що адсорбовані на поверхні металевого катоду, і структурою утворених ними макромолекул (кристалічною лінійного та фібріллярною трьохмірного полімерів).
Дослідження адсорбції та реакцій, що відбуваються на трьохфазній межі поділу метал-полімерне покриття-електроліт, дозволили визначити нові уявлення про механізми молекулярної взаємодії компонентів покриття з металом, про вплив щільності зарядів подвійного електричного шару та електрохімічної відновлювальної деструкції на катодне відшарування полімерних покрить, а також розробити нові підходи до управління процесами, які визначають надійність комплексного захисту металоконструкцій.

Г.С.Шаповал було вперше визначене і досліджене явище електрохімічної відновлювальної деструкції, разом з О.А. Пудом розроблено класифікацію та встановлено закономірності цього процесу. На базі проведених досліджень було визначено стійкість та шляхи стабілізації різних класів полімерів в електрохімічних та інших системах.

Значним науковим здобутком Г.С. Шаповал є розробка нових підходів до застосування реакцій продуктів електрохімічного відновлення кисню для визначення реакційної здатності біологічно активних речовин та їх ефективності як антиоксидантів та радіопротекторів. Розроблено ряди реакційної здатності біологічно активних сполук та підходи до вивчення їх впливу на початкові стадії так званого “кисневого стресу” організму.